Jätevesiratkaisut

Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste:
81 - 100 / 103 tuloksesta
81 - 100 / 103 tuloksesta

Umpisäiliöt ovat edullinen ratkaisu WC-jätevesille.

Umpisäiliöön kerättävät jätevedet kuljetetaan puhdistettavaksi kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle, jolloin ravinteet eivät rasita lähivesistöjä. Umpisäiliö soveltuu hyvin myös tärkeille pohjavesialueille ja muihin kohteisiin, joissa puhdistettujakaan jätevesiä ei saa johtaa maaperään. Umpisäiliöt on varustettu sisälle asennettavilla ja asetuksen mukaisilla täyttymistä ilmaisevilla hälyttimillä. Säiliövahdit ovat langattomia säiliön ja kodin välillä.

Maasuodattamo - ja maahanimeyttämö järjestelmät.

Maapuhdistamoksi kutsutaan Maasuodattamo ( video)j ja maahanimeyttämö ( video) menetelmää.  Ennen varsinaista maapuhdistuskenttää jätevedet johdetaan kaksi- tai kolmeosastoiseen saostussäiliöön, jossa jätevedestä erotellaan kelluva ja laskeutuva kiintoaines. Esiselkeytetty jätevesi johdetaan maapuhdistuskentän läpi, jolloin orgaaniset aineet kuten, fossiili ja typpi poistuvat jätevedestä. Puhdas jätevesi johdetaan kokoomakaivon kautta avo-ojaan.

WC-vesien käsittelyyn vaaditaan aina kolmiosastoinen säiliö. Maapuhdistamon tehokkaan toiminnan varmistamiseksi saostussäiliö on tyhjennettävä säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

Panospuhdistamot

Panospuhdistamot ovat biologis-kemiallisia jäteveden puhdistamoita, joihin johdetaan kiinteistön kaikki jätevedet. Ne on tarkoitettu haja-asutusalueilla olevien, ympärivuotisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesien puhdistusjärjestelmiksi. Panospuhdistamot ovat helppokäyttöisiä, hajuttomia, testattuja ja helposti asennettavia jätevesijärjestelmiä. Panospuhdistamon pieni sähkönkulutus, saostuskemikaalin lisäys ja säiliön 1–-2 kertaa vuodessa tarvittava tyhjennysväli tekevät sen käytöstä edullisen.

Paikalliset Hanakat-liikkeet hallitsevat pitkällä kokemuksella jätevesiasetukset ja paikkakunnan erityiset jätevesivaatimukset. Hyvän suunnittelun merkitystä alkuun ei voi liikaa korostaa. Kartoitamme yhdessä, mitkä järjestelmät sopivat parhaiten kiinteistön käyttöön ja olosuhteisiin. Hyvä suunnittelu näkyy myös kohtuullisina kustannuksina ja vaivattomana käyttönä.

Jos kiinteistössäsi on kuivakäymälä, talousvesien suodatus tai se on rakennettu vuoden 2004 jälkeen, ovat jätevesiasiasi todennäköisesti erinomaisella tolalla. Jos taas talosi tai mökkisi vedenkäyttöä ei ole määritelty vähäiseksi, saattaa uusi jätevesiasetus vaikuttaa sinuunkin. Jos talosi tai mökkisi on rakennettu ennen vuotta 2004 ja se sijaitsee pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä, jätevesijärjestelmä oli uudistettava 31.10.2019 mennessä.

Järjestelmä on kunnostettava näissä kiinteistössä korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Tällaisia ovat muun muassa vesivessan rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai muu rakennuslupaa vaativa korjaus- tai muutostyö. Uudisrakennuksilla jätevesien käsittely on ratkaistava jo rakennusluvan yhteydessä ja jätevesien käsittelyjärjestelmän on oltava heti käytössä, kun rakennus otetaan käyttöön.