Sivuston käyttöehdot

Käyttöehdot

Hanakat-ketjua ja Hanakat Internet-sivuja ylläpitää Onninen Oy (y-tunnus 1071207-9). Onninen on osa Kesko-konsernia.

Hanakat Internet-sivujen (www.hanakat.fi) tai muiden Onnisen ylläpitämien Hanakat-ketjun Internet-sivujen käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Hanakat Internet-sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Onninen voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Hanakat Internet-sivujen käytöstä. 

Tekijänoikeudet

Hanakat Internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Onninen pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Onnisen etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

Tiedotteita, materiaalipankin aineistoa ja painokelpoisia logoja on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Hanakat Internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Onnisen erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

”Hanakat”, ”Hanakat”-logo, tuotteiden ja palveluiden nimet ja logot ovat suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä.

Tunnusmerkit

"KESKO", KESKO-logo ja Kesko-konsernin yhtiöiden sekä Kesko-konsernin tuotteiden ja palveluiden nimet ja logot ovat konsernin suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä.

Vastuuvapaus

Hanakat Internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Onninen ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Onninen ei takaa Hanakat Internet-sivuston keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Onninen ei vastaa sivujen saatavuudesta. Onninen pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

Hanakat Internet-sivuilta voi olla linkkejä Hanakat-ketjuun kuuluvien elinkeinonharjoittajien tai muiden kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Onnisella ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Onnisen toimesta eikä Onninen vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Onninen ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Onninen ei ole vastuussa Hanakat-Internet-sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Onnisen vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aineiston lähettäminen

Lähettämällä aineistoa jollekin Onnisen palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Onniselle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet. Onninen ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Onninen voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Yksityisyyden suoja

Onninen noudattaa tietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä, sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Hanakat Internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Hanakat-ketjulle esimerkiksi palautteen yhteydessä ilmoittamana. Hanakoille tällä tavoin annettujen henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti Hanakat Internet-sivuilta asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

Evästeet (cookies)

Teknisiä tietoja

Palvelu toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla. Mikäli haluat saada sivujen kaikki toiminnot käyttöösi, tarkista, että selaimessasi on käytössä JavaScript.