Maalämpöpumput

Hanakat-liikkeet tarjoavat maalämpöratkaisut vaivattomana kokonaisuutena. Hanakoiden palveluihin kuuluu lämmitystarpeiden kartoitus, järjestelmän mitoitus, lämpökaivon poraus ja keruupiirin yhdistäminen maalämpöpumppuun, yhdistäminen lämmönjakoverkostoon sekä käyttöönotto-opastus. Asukkaiden kannalta maalämpöpumppu on myös helppokäyttöinen, sillä se vaatii vain vähän huolto- ja tarkistustoimia.

Maalämpöpumppu tuottaa ympäristöystävällistä lämpöä. Lämpökaivon keruuputkistossa kiertää jäätymätön neste, joka lämpenee kierron aikana. Keruupiirin nesteen lämpö höyrystää lämpöpumpussa kiertävän kylmäaineen sitoen lämpöenergiaa kylmäaineeseen.

Maalämpöpumpun kompressorilla nostetaan kylmäaineen painetta, jolloin sen lämpötila sekä lauhtumislämpötila kohoavat. Kylmäaine lauhtuu korkeassa lämpötilassa jälleen nesteeksi luovuttaen lämpöä lämmönjakoverkkoon ja lämpimään käyttöveteen.

Suunniteltaessa maalämpöpumppujärjestelmää on tärkeää, että lämpökaivon syvyys ja keruuputkisto mitoitetaan perheen käyttöveden riittävyyden ja kiinteistön energiantarpeen mukaan. Maalämpö soveltuu uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin, joissa lämmönjakona on matalalämpöinen lattia- tai patterilämmitysverkosto.

Maalämpöpumpun investointikustannukset ovat suuremmat muihin lämmitysratkaisuihin verrattuna, mutta käyttökustannukset ovat edulliset. Nykyaikaisissa maalämpöpumpuissa sähkön tarve on vain neljännes ja parhaissa vain viidennes lämmitysenergiasta. Maalämpö soveltuu erityisen hyvin kookkaiden talojen lämmitysratkaisuksi.

Hanakat-liikkeestä saat myös maalämpöpumpun huollon.