Kuluttajien energiatuet 2023

Sähkökriisi kurittaa kovalla kädellä suomalaisia, sillä kylmässä ilmastossa lämmitys lohkaisee kaksi kolmasosaa asumisen energiasta. Moni pientalon omistaja pohtiikin nyt keinoja talonsa energiatehokkuuden parantamiseen.

hanakat-ikoni-palvelu-energiansaasto-transparent-500x500pxKuluttajille suunnattujen energia-avustusten tavoitteena on kannustaa korjausrakentamista, joka tekee pientaloista entistä energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä. Uusi ja älykäs talotekniikka alentaa huomattavasti myös asumiskustannuksia. 

Erilaiset energiatuet ovat vauhdittaneet esimerkiksi lämpöpumppujen ja lämmöntalteenottojärjestelmien asentamista, vedensäästötoimia ja öljylämmityksestä luopumista. Maakaasulämmityslaitteen poisto ja uuden lämmitysjärjestelmän asentaminen ovat uusimpina nyt myös tuen piirissä.

Mistä sitten tietää, mitä tukea olisi kannattavinta hakea omaan kohteeseen? Yhtä vastausta ei ole. Tapauskohtaisesti laskemalla selviää, mitä tukea mihinkin toimenpiteeseen olisi oman kohteen energiaremontissa edullisinta hakea. Samaan toimenpiteeseen ei voi käyttää kahta valtion tukea. Jos tekeillä on laaja energiaremontti, kulujen järkevää jakamista eri vuosille kannattaa harkita.

Näin tukihakemus onnistuu

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) avustaa energiatehokkuutta parantavia korjaushankkeita vuonna 2023 lähes 100 miljoonalla eurolla. Energia-avustuksen edellytyksenä ja tavoitteena on talon energiatehokkuutta kuvaavan E-luvun alenema.

Oikein tehdyt laskelmat ovat tärkeitä, sillä avustus myönnetään vain, jos E-luku alenee riittävästi. Siksi ARA suosittelee, että energiaremontti polkaistaan käyntiin ammattilaisen avulla. 

Asiantuntija tekee hakemukseen tarvittavat laskelmat talon rakentamisajankohdan E-luvusta sekä laskelmat suunniteltujen korjausten vaikutuksista E-lukuun. On siis tiedettävä, mitkä korjaukset ja/tai laitteiden päivitykset parantavat energiatehokkuutta ja millaisilla kustannuksilla. Pätevä ammattilainen löytyy täältä: energiatodistusrekisteri.fi/laatijahaku

Avustus on enintään 4 000 tai 6 000 euroa asuntoa kohden, mutta enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Työt saa aloittaa vasta kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan, takautuvasti avustusta ei myönnetä. Hakemusten käsittelyaika on noin kuusi kuukautta.

Tukea energiasyöppöjen LVI-ratkaisuien päivitykseen

Omakotitalon suurimmat energiasyöpöt on järkevää ottaa ensin suurennuslasin alle.  Lämmitys ja lämmin vesi maksavat paljon, joten energia-avustusta on kannattavaa suunnata kodin vanhentuneiden LVI-ratkaisujen parannuksiin. Kodin tuhlari voi olla lämmitysmuoto ja lämmönjakotapa, lämmitysveden lämpötilataso, ilmanvaihtotapa tai veden kulutus. 

Jo järjestelmien tasapainotus sekä lämpötilan säätölaitteiston uusiminen ja säätö koko rakennuksessa kohentaa energiatehokkuutta. Vanhan käyttövesivaraajan vaihtaminen uuteen tuottaa jo merkittäviä säästöjä, lisäksi käyttöön saadaan säätö- ja ajastusmahdollisuuksia.

Ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenotto on kannattava satsaus, samoin ilmanvaihdon tarpeenmukaisuuteen tähtäävä älyohjaus. Vettä säästävät vesikalusteet suitsivat lämpimän veden kulutusta.

Taloon kannattaa muutenkin hankkia älyä: laitteiden säätöautomatiikka ja etäohjaus tuottavat tarpeenmukaista tarkkuutta. Esimerkiksi lattialämmön säätöautomatiikalla saavutetaan säästöjä mukavuuslämmön kärsimättä. Monia toimintoja, esimerkiksi pattereiden älytermostaatteja voi myös etäohjata.

Sääriippuvaisten sähköntuotantotapojen yhä yleistyessä sähkön hintavaihtelut edellyttävät kulutusjoustoa. Energiaremontilla saavutetaan myös lisää asumismukavuutta, kun automatiikka korvaa käsipelillä säätämisen.

Edellä on esitetty vain joitakin esimerkkejä energiatuen mahdollisuuksista.

Huom! Energiatukea saa myös suunnittelukustannuksiin, E-luvun laskentaan ja energiatodistuksen laatimiseen.

Selkoa tukiviidakkoon

ARAn energia-avustus | ara.fi
Suunnattu asuinrakennusten omistajille, tavoitteena parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Avustuksen edellytyksenä rakennuksen E-luvun alenema. Toimenpiteille yhteenlaskettu avustus on enintään 4 000 euroa tai lähes nollaenergiatasoon pyrittäessä 6 000 euroa asuntoa kohden. Haku sujuu helposti ARAn verkkoasioinnissa.

Avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi | ara.fi
Suunnattu asuinrakennuksen omistajille matalalämpötilaisten kaukolämpölaitteistojen vaihtamiseen sekä lämmitysjärjestelmän säätöön ja tasapainotukseen. Rahaa on tarjolla talotyypistä (omakoti-, pari-, ketju- ja rivitalo) riippuen enintään 2000 - 3000 euroa/ lämmönvaihdin ja 500 - 1000 euroa/rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmän tasapainotus ja säätö. Haku sujuu helposti ARAn verkkoasioinnissa. Avustusta myönnetään vain kerran saman laitteiston korjaustoimenpiteisiin. Avustusta ei voida myöntää, jos hakija on saanut muuta julkista tukea saman korjaustoimenpiteen kustannuksiin. 

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi | ely-keskus.fi
Kannustaa pientalojen omistajia vaihtamaan lämmitysmuotoa ei-fossiiliseen. Avustuksen määrä on 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään maalämpöpumppuun, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön. Avustus on 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. Haku sujuu helposti sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa. Vaihtoehto: ARAn energia-avustusta voi saada samaan tarkoitukseen. Samaan toimenpiteeseen voi saada vain toista avustuksista. ELY-keskuksen avustukset pientalon öljy- tai kaasulämmityksestä luopumiseen sulkevat pois muut avustukset ja kotitalousvähennyksen.

Avustus pientalon kaasulämmityksestä luopumiseksi | ely-keskus.fi
Avustuskelpoisia ovat 7.4.2022 jälkeen maakaasulämmityslaitteen poistosta ja uuden lämmitysjärjestelmän asentamisesta syntyneet kustannukset. Avustuksen määrä on 4 000 euroa, kun kaasulämmityksestä siirrytään maalämpöpumppuun, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön. Avustus on 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. Haku sujuu helposti sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa. Vaihtoehto: ARAn energia-avustusta voi saada samaan tarkoitukseen. Samaan toimenpiteeseen voi saada vain toista avustuksista. ELY-keskuksen avustukset pientalon öljy- tai kaasulämmityksestä luopumiseen sulkevat pois muut avustukset ja kotitalousvähennyksen.

Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen | ara.fi
Vähävaraisille omakotitalon omistajille tai osakkaan vastuulla olevien asunto-osakkeen korjauksiin. Taviotteena edistää terveellistä ja turvallista kotona asumista. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää 70 %. Hakuohjeet ARAn verkkosivuilla.

Avustus kuntotukimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun | ara.fi
Omakotitalon omistajille (ja taloyhtiöille) kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannuksen suunnittelukustannuksiin. Avustuksen suuruus on enintään 50 % hyväksyttävistä toteutuneista kustannuksista. Haku sujuu helposti ARAn verkkoasioinnissa.

Kotitalousvähennys vuonna 2023 | vero.fi
Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Kotitalousähennysoikeus on henkilökohtainen eli puolisot voivat hakea sitä (omavastuu 100 eur molemmilla). Maksimimäärä tavallisissa remonteissa on 2 250 euroa ja öljylämmityksestä luopuessa 3 500 euroa. Kotitalousvähennyksen voi ilmoittaa sähköisesti verohallinnon OmaVero -palvelussa. Kotitalousvähennystä ei voi kuitenkaan yhdistää ELY-tukeen tai ARAn energia-avustukseen.

Muista myös tämä: Vuonna 2023 kotitalousvähennyksen yhteyteen on liitetty sähkövähennys, jonka tarkoituksena on helpottaa isojen sähköenergian kulujen kanssa kamppailevia talouksia, haku: vero.fi.

Korotettu kotitalousvähennys, esim. öljylämmityksestä luopumiseen:
Työ yritykseltä: 60 % työn osuudesta (omavastuu 100 €). Työ työntekijältä: 30 % palkasta sekä palkkaan liittyvät sivukulut.

Tavallinen kotitalousvähennys, muut kodin remonttityöt:
Työ yritykseltä: 40 % työn osuudesta (omavastuu 100 €). Työ työntekijältä: 15 % palkasta sekä palkkaan liittyvät sivukulut 

Tarkista ehdot ja päällekäisyydet

Voiko oman kodin energiatehokkuutta edistäviin remontteihin ja hankintoihin hakea useita energia-avustuksia? Yksiselitteistä ohjetta ei voi antaa. Kodit ovat yksilöllisiä ja kohteissa eri energiatehokkuutta edistävät työt voivat jakaantua useammalle vuodelle tai kustannukset voi jakautua useiden korjaustavoitteiden tai laitteistojen laajuudelle.

Eri energia-avustusten myöntämisen ehtoja, yhdistämismahdollisuuksia ja päällekkäisyyksiä kannattaa vertailla kunkin tuen hakuehdoista.

Varsinkin laaja perusparannuskokonaisuus vaatii hyvää laskentaa ja suunnittelua. Ota yhteyttä lähimpään Hanakat-liikkeeseen ja kysy apua omaan energiaremonttiin!

Kodin energiatehokkuuden asiantuntija

Hanakoiden valikoimasta löydät laadukkaat LVI-tarvikkeet rakentamiseen ja remontointiin. Kauttamme onnistuvat suuretkin kokonaisuudet sekä niiden suunnittelu ja asennus - sekä rahoitus.

ETSI LÄHIN LIIKE