Jätevesiratkaisut

Haja-asutuksen jätevesiasetuksen uudistetut vähimmäisvaatimukset 

Valtioneuvosto on hyväksynyt uuden jätevesiasetuksen, joka määrittelee vähimmäisvaatimukset haja-asutusalueen talousjätevesien puhdistustasolle. Uusi asetus astui voimaan 15.3.2011 ja asetuksen siirtymäaika päättyy vuonna 2016.

Uudet vähimmäisvaatimukset vastaavat aiemman jätevesiasetuksen lievempää vaatimustasoa. Puhdistustasovaatimukset on määritelty orgaaniselle aineelle, fosforille ja typelle. Herkästi pilaantuvilla alueilla, kuten rannoilla, kunta voi ympäristönsuojelumääräyksissään edellyttää perusvaatimuksia korkeampaa puhdistustasoa.

Säädösmuutoksilla kohtuullistetaan jätevesien käsittelyn tehostamiseksi tarvittavia investointeja. Kiinteistönomistajan kannalta tärkeää on ehkäistä lähiympäristön kuten pohja- tai kaivoveden pilaantumista ja muita asuinympäristön hygieenisyyshaittoja. Sopivan jäteveden käsittelyjärjestelmän valinta edellyttää aina kiinteistökohtaista arviointia.

Lisätietoja valtion ympäristöhallinnon sivuilta

Panospuhdistamot ovat testattuja ja helppokäyttöisiä

Panospuhdistamot ovat biologis-kemiallisia jäteveden puhdistamoita, joihin johdetaan kiinteistön kaikki jätevedet. Ne on tarkoitettu haja-asutusalueilla olevien ympärivuotisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesien puhdistusjärjestelmiksi. Panos-puhdistamo soveltuu myös ympärivuotiseen vapaa-ajan asumiseen.

Panospuhdistamon säiliö tyhjennetään loka-autolla ylijäämälietteestä n. 1–2 kertaa vuodessa mallista riippuen.

Pienikokoinen, matala ja kestävä panospuhdistamo soveltuu hyvinkin haastaviin ja kallioisiin rakennuspaikkoihin. Säiliön huoltokaivossa on ympäristöön mukautuva, lapsiturvallinen lukittava kansi. Panospuhdistamot sulautuvatkin hyvin pihapiiriin. Panospuhdistamon pieni sähkönkulutus, saostuskemikaalin lisäys ja pitkä tyhjennysväli tekevät siitä edullisen käytössä.

Hanakat-liikkeestä saat panospuhdistamoihin tarvittavan saostuskemikaalin. Liuoksen kulutus on nelihenkisellä perheellä n. 60 l vuodessa.

Panospuhdistamon toimintaa kuten saostuskemikaalin lisäys- tai loka-auton tilaamistarvetta voi seurata sisätiloihin asennettavasta näyttöpaneelista. Panospuhdistamot ovat helppokäyttöisiä, hajuttomia, testattuja ja helposti asennettavia jätevesijärjestelmiä.

Edustamamme merkit: Biokem 6, Pipelife Panospuhdistamo V6

 

Maaperäkäsittelyssä puhdistunut vesi imeytyy maaperään

Maapuhdistamoksi kutsutaan menetelmää, jossa jätevedet puhdistetaan käsittelemällä ne maaperässä. Ennen varsinaista maapuhdistamoa jätevedet johdetaan kaksi- tai kolmeosastoiseen saostussäiliöön, jossa jätevedestä erotellaan kelluva ja laskeutuva kiintoaines. Wc-vesien käsittelyyn vaaditaan aina kolmiosastoinen säiliö.

Maapuhdistamon tehokkaan toiminnan varmistamiseksi saostussäiliö on tyhjennettävä säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Käsiteltäessä wc-vesiä säiliö on tyhjennettävä kahdesti vuodessa. Maapuhdistamoja on kahta eri tyyppiä, maahanimeyttämö ja maasuodattamo.

Maahanimeyttämö on maahan kaivettu jäteveden käsittelyjärjestelmä, jonka esikäsittelyjärjestelmänä on saostussäiliö. Saostussäiliössä jätevedestä erottuvat vettä kevyemmät ja vettä raskaammat ainesosat. Kiintoaineesta puhdistettu jätevesi johdetaan maaperässä oleviin imeytysputkiin. Maaperään muodostuu biologisesti aktiivinen kerros, jossa pieneliöt hajottavat pääosan jäteveden sisältämästä eloperäisestä aineksesta. Puhdistunut vesi imeytyy maaperään.

Maasuodattamo soveltuu kohteisiin, joissa imeyttäminen ei esimerkiksi maaperän savisuuden vuoksi ole mahdollista. Maasuodattamossa imeytysputkiston alapuolelle asennetaan kokoomaputkisto. Sepeli- ja hiekkakerroksessa puhdistunut vesi kerätään kokoomaputkistolla kokoomakaivoon, josta se johdetaan avo-ojaan.

Edustamamme merkit: Labko SAKO-2 harmaavesijärjestelmä, SAKO 2 saneerausjärjestelmä, Labko SAKO 2000 Vision Labko-3Tripla. Labko SAKO-2 biomoduli 6, PipeLife imeytysputkistopaketti, suodatuskasettipaketti, kokoomaputkistopaketti

Umpisäiliöt ovat edullinen ratkaisu wc-jätevesille

Umpisäiliöön kerättävät jätevedet kuljetetaan puhdistettavaksi kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle, jolloin ravinteet eivät rasita lähivesistöjä. Yhä useammin wc-vedet määrätäänkin johdettavaksi umpisäiliöön, koska ympäristöä kuormittavista ravinteista suurin osa (70–80 %) tulee wc-vesistä.
 
Umpisäiliö soveltuu hyvin myös tärkeille pohjavesialueille ja muihin kohteisiin, joissa puhdistettujakaan jätevesiä ei saa johtaa maaperään. Umpisäiliöt on varustettu sisälle asennettavilla ja asetuksen mukaisilla täyttymistä ilmaisevilla hälyttimillä. Säiliövahdit ovat langattomia säiliön ja kodin välillä.

Edustamamme merkit:  Labko LOKA 3000, Labko LOKA 5400, Labko LOKA 10000 ja Pipelife Umpisäiliö 5000

 

Tilaa jätevesisäiliöt ja maasuodattamot verkkokaupastammeOta yhteyttä lähimpään Hanakat-liikkeeseen ja varaa aika neuvotteluun tai lähetä tarjouspyyntö valmiilla tarjouspyyntöpohjallamme.

Jätevesiratkaisuihin 
kokonaispalvelua

Hanakat-liikkeessä kaikki lähtee asiantuntevasta suunnittelusta: hyvin suunniteltu ja rakennettu järjestelmä toimii ja säästää kustannuksia.

Hanakat-jätevesiratkaisussa on järkeä – saat meiltä niin suunnittelun, viranomaisluvat, järjestelmät, asennuksen kuin huollon ja saostuskemikaalin; koko paketin vaivattomasti ja loppuun asti mietittynä.

Nopeimmin ja helpoimmin saat jätevesiasian vireille lähettämällä yhteydenottopyyntölomakkeen lähimpään Hanakat-liikkeeseen.