Nibe ilmavesilämpöpumput kaikkiin kohteisiin

Ilma-vesilämpöpumppu ei vaadi porattavaa energiakaivoa

Ilma-vesilämpöpumppu soveltuu kiinteistöihin, joissa

  • energiakaivon poraaminen ei ole mahdollista
  • halutaan uudistaa nykyistä öljylämmitysjärjestelmää 
  • kokonaisenergian käyttö on yli 25.000 kWh vuodessa

Kun järjestelmä voidaan vielä liittää matalalämpöiseen lämmönjakojärjestelmään ja käyttövedentarve on kohtuullinen, on ilmalämpöpumppu soveltuva vaihtoehto.

Lämpöpumppu tarvitsee varajärjestelmän

Koska ilma-vesilämpöpumppu tuottaa vähiten energiaa silloin kun lämmitystarve on suurimmillaan, järjestelmä tarvitsee rinnalleen täydelle lämmitystarpeelle mitoitetun toisen lämmitysjärjestelmän. Yleensä varajärjestelmänä käytetään ilma-vesilämpöpumpun omia sähkövastuksia, varaavaa takkaa tai öljylämmitysjärjestelmää, joilla lämmitystarve katetaan kovimpien pakkasten aikana.

Eteläisessä Suomessa on lämmityskauden aikana vähän päiviä, jolloin ilma-vesilämpöpumppu tarvitsee varajärjestelmää.

Edustamamme merkit: Nibe.

Ota yhteyttä lähimpään Hanakat-liikkeeseen ja varaa aika neuvotteluun tai lähetä tarjouspyyntö valmiilla tarjouspyyntöpohjallamme.

Nibe Logo

 

Hanakat auttaa lämmityksen suunnittelussa

Kun rakennat uutta tai saneeraat vanhaa, projekti on viisainta aloittaa perusteellisella kartoituksella, mitä uudelta järjestelmältä halutaan. Kuinka lämmitysjärjestelmä voi auttaa  päivittäisessä asumisessa ja mikä sinulle merkitsee.

Suunnittelussa selvitetään nykytilanne, voidaanko vanhaa järjestelmää hyödyntää ja mitä voidaan uudistaa. Valintojen jälkeen saat tarjouksen ja suunnitelman toteutuksesta pitävine aikatauluineen. Kaikki lämmitysjärjestelmät saat Hanakoilta luonnollisesti paikoilleen asennettuna ja kumppanin niiden huoltoon.

Asennuksen yhteydessä suoritamme käyttöönotto-opastuksen, jolla haluamme varmistaa että laitteiden käyttö on turvallista ja että ne toimivat parhaalla hyötysuhteella, energiaa säästäen.