Uponor radonjärjestelmä

Radon on kaasu, josta kannattaa tehdä mittaus

Radon on hajutonta, mautonta ja näkymätöntä radioaktiivista kaasua, jota syntyy maaperässä olevan uraanin ja radiumin puoliintuessa. Radonin vuoksi noin 300 henkeä sairastuu Suomessa vuosittain keuhkosyöpään. Radonpitoisuus on keskimääräistä korkeampi monilla harjualueilla kuten Pispalanharjun alueella Tampereella ja Salpausselän alueella Lahdessa.

Ilmanvaihto kuntoon!

Jos asut radonalueella, sinun on huolehdittava toimivasta ilmanvaihdosta. Se poistaa syntyvät epäpuhtaudet ja tuo puhdasta ilmaa korvausilmaksi. Jos ilmanvaihto on puutteellinen, sisäilman radonpitoisuus saattaa nousta huomattavan suureksi. Suomalaisissa taloissa varsinkin korvausilmaventtiilien puute on yleinen ongelma. Kun aiheeksi nousee radon, mittaus kannattaa tehdä heti.

Salaojat kuntoon samalla kertaa. Kun radon huolettaa, kannattaa samalla kertaa miettiä kuntoon talon muutkin putket. Hanakat katsoo, että salaojitus on tehty oikein ja että salaojat kuljettavat veden pois sadevesiviemäriin. Katso lisää: sadevesijärjestelmät

Uudisrakentamisessa asennetaan radonputkisto

Kun alueelle rakennetaan uutta, perustukset tiivistetään hyvin ja asennetaan laatan alle radonputkisto. Putkisto on helppo ottaa käyttöön myöhemmin, jos mittaukset niin vaativat. Olemassa olevan kiinteistön saneerauksessa voidaan asentaa radonkaivo. Radonkaivon lisäksi saneerauskohteeseen on mahdollista asentaa radonputkisto esimerkiksi kiinteistön laajennuksen tai alapohjan uusimisen yhteydessä.

Tee taloosi ja kesämökkiisi radonmittaus

Asuintilojen radonpitoisuus mitataan marras- ja huhtikuun välisenä aikana. Mittausaika on kaksi kuukautta. Maksullisen mittausvälineen eli ns. radonpurkin voit tilata Säteilyturvakeskuksesta tai numerosta (09-) 759 88 497. STUKin radonmittauspalvelun hintaan sisältyy asiakkaalle postitettava radonmittauspurkki, analyysi ja tuloskirje.

Radonmittaustulos ja toimenpidesuositukset saat noin kahden kuukauden kuluessa palautettuasi purkin.

Hanakat auttaa sinua kaikissa radonkysymyksissä

Hanakat antaa apua ja ohjeita hyvän sisäilman varmistamisesta ja radonturvallisuudesta niin vanhoihin taloihin kuin uusiin kohteisiin. Talon koosta riippumatta järjestelmät perustuvat samaan toimintaperiaatteeseen: radonkaasu imetään pois talon pohjalaatan alta. Tule Hanakoihin keskustelemaan oman kohteesi radonmittauksesta ja muista radon-asioista.
 

Uponor Logo

Säännöksiä ja määräyksiä radonista

Eri viranomaistahot ovat antaneet suosituksia ja määräyksiä huoneilman radonpitoisuuksista. Uusissa taloissa pidetään raja-arvona vuoden keskiarvona enintään 200 Bq/m3 (becquereliä kuutiometrissä ilmaa).

Radonmittaus tulkittuna

Sisäilmastoluokitus 2008 edellyttää luokissa S1 (erittäin hyvä sisäilman laatu) ja S2 (hyvä sisäilman laatu) enimmäisarvoa 100 Bq/m3. S3-luokassa (tyydyttävä sisäilman laatu, täyttää rakennusmääräysten vähimmäisvaatimukset) arvon tulee olla alle 200 Bq/m3. Rakennuspaikasta riippumatta nämä enimmäisarvot ylittyvät yleisesti suomalaisissa kodeissa.