• Öljylämmitys, puulämmitys ja kaukolämpö

    hanakat-oljylammitys-puulammitys-kaukolampo-700x500px

Öljy-, puu- ja kaukolämpöratkaisut

Nykyinen öljylämmitys kannattaa uudistaa hybridilämmitykseksi

Kiinteistön toimiva öljylämmitysjärjestelmä voidaan täydentää uusiutuvaa energiaa hyödyntäväksi hybridilämmitykseksi. Hybridilämmityksessä vesi-ilmalämpöpumppu huolehtii normaalikaudesta ja öljykattila huolehtii taloudellisesti huippukauden lämmitystarpeesta. Erilliseen energiavaraajaan voidaan liittää myös muita uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä lämmönlähteitä, kuten aurinkolämmitys ja maalämpö. Järjestelmän uudistamisen yhteydessä kannattaa uudistaa myös lämmönsäätölaitteet ja energiaa säästävät kiertovesipumput.

 

hanakat-oljylammityskaavio-jaspi

Nykyaikainen öljykattila on kehitetty niin, että sen hyötysuhde on mahdollisimman suuri ja päästöt niin pienet kuin mahdollista. Tekniikan kehittyminen ja vähärikkisen polttoöljyn käyttö ovat mahdollistaneet sen, että öljylämmityksen typen oksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat moneen muuhun lämmitysenergiamuotoon verrattuna vähäiset. Polttoöljyn energiasta saadaan nykyaikaisilla öljylämmityslaitteilla hyödynnettyä jopa 95 %.

 


Puulämmitys sopii myös hybridilämmitykseen

hanakat-puulammitys-700x500pxPuulämmitys on ympäristöystävällinen ja viime vuosina nopeasti kehittynyt tapa lämmittää pientaloja. Puu on polttoaineena uusiutuva, edullinen ja kotimainen energianlähde fossiilisten polttoaineiden tilalle.

Polttamalla niin sanottua kuivunutta ylivuotista puuta saadaan puun lämpöenergia hyödynnettyä sekä vähennetään puulämmityskattilan puhdistustarvetta ja savukaasupäästöjä.

 

Puiden polttamisesta seuraa aina vähäinen määrä pienhiukkaspäästöjä, vaikka puu hiilidioksidipäästöjen kannalta onkin neutraali energianlähde. Puulämmitys toimii nykyaikaisena lämmitysjärjestelmänä, kun yhdistelmäkattilaan tai energiavaraajaan liitetään vesi-ilmalämpöpumppu, maalämpö tai aurinkokeräimet ja käytetään vuoden ajan mukaan energiatehokkainta lämmitysmuotoa.

 


Kaukolämpö on vakaa ja ympäristöystävällinen lämmitysmuoto

hanakat-kaukolampo-700x500pxTaajama-alueilta tuttu kaukolämpö eli kaukolämmitys on toimintavarma, hinnaltaan erittäin kilpailukykyinen ja ympäristöystävällisin lämmitysmuoto.

Kaukolämpöä tuotetaan lämpöä ja sähköä tuottavissa voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa. Lämpö siirretään käyttäjille kaukolämpöverkossa kiertävän kuuman veden avulla. Kaukolämpö sopii tiheästi rakennetulla alueella sijaitseviin pientaloihin. Se on vaivaton lämmitysmuoto eikä vaadi juurikaan huoltoa.

Lämmönjakokeskus tuottaa lämpöä ja lämmintä käyttövettä

Kaukolämpöverkosta lämpö siirretään talon lämmönjakokeskukseen, jossa on oma lämmönsiirrin tilojen lämmitykselle ja lämpimälle käyttövedelle. Lämmönsiirrin erottaa kaukolämpöverkon veden ja talon lämmönjakojärjestelmän toisistaan. Kaukolämpöä käyttävän asukkaan ei tarvitse olla huolissaan käyttöveden riittävyydestä, koska erillistä lämminvesivaraajaa ei tarvita. Lämmönjakotapana voidaan käyttää patteri- tai lattialämmitystä.

Pientalon lämmönjakokeskus on tehdasvalmisteinen kokonaisuus, johon kuuluvat lämmönsiirtimien lisäksi säätölaitteet, kiertovesipumput, paisunta- ja varolaitteet, mittarit ja sulkuventtiilit.

Kaikki lämmitysratkaisut asennettuna Hanakoilta

Hanakoiden avulla valitset sopivan lämmitysratkaisun juuri sinun tarpeisiin. Kauttamme onnistuvat suuretkin kokonaisuudet sekä niiden suunnittelu ja asennus - sekä rahoitus.

ETSI LÄHIN LIIKE

hanakat-verkkokauppa-lampopatterit

Lämpöpatterit

hanakat-verkkokauppa-termostaatit

Patteri- ja huonetermostaatit sekä venttiilit 

hanakat-verkkokauppa-kiertovesipumput

Kiertovesipumput

hanakat-verkkokauppa-lamminvesivaraajat

Lämminvesivaraajat