Sivuston käyttöehdot

Käyttöehdot

Hanakoiden Internet-sivujen (www.hanakat.fi ja www.hanakatverkkokauppa.fi)
tai muiden Hanakoiden ylläpitämien Internet-sivujen käyttö on sallittua vain näitä
käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Hanakoiden Internet-sivuja sitoudut
noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Hanakat voi
muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin
käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti
pidättäytymään Hanakoiden Internet-sivujen käytöstä. Hanakat-ketju on osa
Onninen Oy:tä, joka on osa Kesko-konsernia.

Tekijänoikeudet

Hanakoiden Internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti.
Hanakat pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei
näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan
kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Hanakoiden etukäteistä
kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.
 
Pörssi- ja lehdistötiedotteita, materiaalipankin aineistoa ja painokelpoisia logoja
on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon
lähde mainitaan sitä käytettäessä.
 
Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin
tarkoituksiin. Hanakoiden Internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa
käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin
jakeleminen on kiellettyä ilman Keskon erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen
sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on
mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

Tunnusmerkit

Hanakat-logo, tuotteiden ja palveluiden nimet ja logot ovat suojattuja tunnuksia
ja tavaramerkkejä.

Vastuuvapaus

Hanakoiden Internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat".
Hanakat ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien
tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Hanakat ei takaa Internet-
sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Hanakat ei vastaa sivujen
saatavuudesta. Hanakat pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.
 
Hanakat Internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai
ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja
hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.
Hanakoilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen
sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin
Hanakoiden toimesta eikä Hanakat vastaa niiden sivujen sisällöstä.
 
Hanakat ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai
välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon,
käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta
menetyksestä. Hanakat ei ole vastuussa Internet-sivuillaan tarjoamansa
palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä
vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon
menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Hanakoiden vastuu
on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aineiston lähettäminen Hanakoille

Lähettämällä aineistoa jollekin Hanakoiden palvelimista esimerkiksi
sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen,
että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Hanakoille sen vapaasti
hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle,
aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi
kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset
varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät
virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.
 
Hanakat ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä.
Hanakat voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän
aineiston sivuiltaan.

Yksityisyyden suoja

Hanakat noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen
lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.
 
Hanakoiden Internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain
heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Hanakoille esimerkiksi palautteen
yhteydessä ilmoittamana. Hanakoille tällä tavoin annettujen henkilötietojen
käsittelyä on kuvattu avoimesti Hanakoiden Internet-sivuilta asianomaisista
kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

Evästeet (cookies)

Me ja yhteistyökumppanimme käytämme Hanakoiden verkkosivustoilla erilaisia
teknisiä sovelluksia, mm. evästeitä, joiden avulla keräämme ja tallennamme
tietoja käyttämistäsi palveluista. Voimme myös yhdistää näin kerättyjä tietoja.
 
Mikäli annat itsestäsi tunnistamisen mahdollistavia tietoja verkkosivulla,
tallennamme myös nämä tiedot muiden tietojen kanssa. Em. tietoja käytetään
palvelun käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja
mainonnan tehon mittaamiseen. Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka
verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla
Palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi ja
tarjota asiakkailleen kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja.
Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin,
mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai
poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja
selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista.
Verkkopalveluun sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden
hyväksymistä toimiakseen. Lisätietoja ks. tietosuojaseloste.

Teknisiä tietoja

Palvelu toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla. Mikäli haluat
saada sivujen kaiken toiminnallisuuden käyttöösi, tarkista, että selaimessasi on
käytössä JavaScript.