Aurinkolämmitys

Aurinkolämmitys on edullinen tapa tuottaa lämmintä käyttövettä. Suomenkin olosuhteissa jopa 40–60 % lämpimästä käyttövedestä voidaan tuottaa aurinkoenergialla. Aurinkolämmitys ei ole riippuvainen auringon valosta vaan sen säteilystä. Suomessa säteilyä riittää aurinkolämmön tuottamiseen helmikuusta marraskuuhun. Aurinkoenergian hyödyntäminen on luontoystävällinen tapa pienentää energialaskua. 

Aurinkolämpöä saadaan, kun auringon säteily muutetaan lämmöksi aurinkokeräimissä, joissa pumpun avulla kierrätetään jäätymätöntä lämmönsiirtoliuosta. Aurinkokeräimessä lämmenneen nesteen lämpö siirretään lämmönvaihtimen välityksellä lämmönvaraajaan. Aurinkolämpöjärjestelmä kokonaisuudessaan koostuu aurinkokeräimistä, varaajasta, pumppu- ja ohjausyksiköstä sekä putkistosta.

Aurinkoenergialla voidaan tuottaa noin puolet lämpimän käyttöveden valmistamiseen tarvittavasta energiasta. Aurinkolämmitys voidaan liittää kaikkiin päälämmitysmuotoihin. Kun aurinkolämmitys liitetään vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään, jopa 25–35 % lämmitykseen tarvittavasta energiasta voidaan kattaa aurinkoenergialla.

Kysy asennusta - Ota yhteyttä lähimpään Hanakat-liikkeeseen!