Radon

Radon on hajutonta, mautonta ja näkymätöntä radioaktiivista kaasua, jota syntyy maaperässä olevan uraanin ja radiumin puoliintuessa. Radonin vuoksi noin 300 henkeä sairastuu Suomessa vuosittain keuhkosyöpään. Radonpitoisuus on keskimääräistä korkeampi monilla harjualueilla kuten Pispalanharjun alueella Tampereella ja Salpausselän alueella Lahdessa.

Jos asut radonalueella, sinun on huolehdittava toimivasta ilmanvaihdosta. Se poistaa syntyvät epäpuhtaudet ja tuo puhdasta ilmaa korvausilmaksi. Jos ilmanvaihto on puutteellinen, sisäilman radonpitoisuus saattaa nousta huomattavan suureksi. Suomalaisissa taloissa varsinkin korvausilmaventtiilien puute on yleinen ongelma.