Hankesuunnittelu on tärkeä osa peruskorjausta

Mukana jo hankesuunnittelussa ja osakasmuutoksissa

Hankesuunnittelu on tärkeä osa peruskorjausremonttia. Siinä selvitetään, toteutetaanko taloyhtiössä putkiston peruskorjaus vai perusparannus vai niiden yhdistelmä, paljonko korjaukset maksavat ja tilataanko kokonais- vai projektinjohtourakka. Hankesuunnitelman tärkeyttä korostaa se, että sen kustannus on yleensä vain noin kolme prosenttia koko hankkeesta mutta sen myötä taloyhtiö lyö lukkoon yli 90 prosenttia remontin kustannuksista. Siksi hyvä suunnittelu ja realistinen kustannusarvio ovat hyvän peruskorjausurakan perusta.

Hyvän hankesuunnitelman perusta:

  • Selkeät pitkän tähtäimen tavoitteet
  • Realistinen kustannusarvio ja aikataulu
  • Kiinteistön ja putkiston kuntokartoitus
  • Tiedotus taloyhtiön asukkaille
  • Osakasmuutosten kartoittaminen

Hankesuunnitteluvaiheessa on järkevää tiedottaa asukkaita ja kartoittaa ajoissa myös osakasmuutokset eli asukkaiden yksilölliset remonttitoiveet ja lisätyöt. Toimimalla näin taloyhtiö ja urakoitsija pystyvät paremmin sovittamaan talon peruskorjaushankkeen ja asukkaiden omat remontit samaan aikatauluun. Tällainen toiminta lisää myös asukastyytyväisyyttä sekä hyvää ilmapiiriä koko taloyhtiössä.

Peruskorjauksessamme huomioidaan asukkaiden yksilölliset remonttitarpeet.

Hyvän hankesuunnitelman pohjalta on vaivatonta edetä peruskorjauksen suorittamiseen.